Podstawowa Opieka Zdrowotna

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 pod numerem telefonu 65 547 44 56 w. 21, osobiście lub przez osoby trzecie.

WSZYSTKIE ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU POZ WYKONYWANE SĄ W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ


W ramach POZ w Przychodni działa:

Poradnia Lekarza Rodzinnego

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Przyjmujący lekarze:

lek.Barbara Bogacka-Gancarczyk - specjalista medycyny rodzinnej, pediatra

lek. Dorota Kalinowska - specjalista chorób wewnętrznych

lek. Paulina Kostrzewska - lekarz medycyny

lek. Paweł Jessa - lekarz medycynyPoradnia Dzieci Zdrowych

Przyjmujący lekarz:

lek.med. Janusz Lehmann - specjalista pediatra, specjalista medycyny ratunkowej


Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Iwona Gierz - pielęgniarka 

Aldona Malcherek - pielęgniarka praktyki, pielęgniarka koordynująca

Renata Paszkowiak - pielęgniarka praktyki


Położna Środowiskowo-Rodzinna

Beata Kaczmarek - położna środowiskowo-rodzinna


Pielęgniarka w Środowisku Wychowania i Nauczania

Marzena Golina - pielęgniarka 


Maria Orlińska - sekretarka medyczna


Informujemy, że realizujemy PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W RAMACH POZ finansowane przez NFZ: 

  • Program profilaktyki chorób układu krążenia (dla pacjentów zapisanych do POZ naszej przychodni w wieku 35, 40, 45, 50, 55 u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w ostatnich 5 latach nie korzystały ze świadczeń w ramach programu
  • Program profilaktyki raka szyjki macicy (dla kobiet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego przesiewowego badania cytologicznego)
  • Program chorób odtytoniowych w tym POCHP w zakresie lekarza POZ - poradnictwo antytytoniowe dla pacjentów zapisanych do naszej przychodni powyżej 18. roku życia palących tytoń lub poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką i profilaktyką POChP (z wykonaniem spirometrii) - osoby pomiędzy 40. a 65. rokiem życia (które nie miały wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w okresie ostatnich 36 miesięcy (także u innych świadczeniodawców), u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy)
  • Program profilaktyki gruźlicy w zakresie pielęgniarki POZ (dla pacjentów zapisanych do naszej przychodni, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobami z rozpoznaniem gruźlicy lub dla osób z jedną cech: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, obciążenie długotrwałą chorobą, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność)

Jak się zgłosić do programu? 

Prosimy o kontakt telefoniczny (65 547 44 56 w. 21) lub osobisty na miejscu w przychodni z pielęgniarką - panią Iwoną Gierz (program profilaktyki chorób układu krążenia, POChP), położną - panią Beatą Kaczmarek (program profilaktyki raka szyjki macicy) lub lekarzem POZ (program profilaktyki gruźlicy).

 

PROMOCJA ZDROWOTNA I PROFILAKTYKA W RAMACH PORADNI LEKARZA RODZINNEGO

W ramach wizyt w Poradni Lekarza Rodzinnego oraz opieki pielęgniarki i położnej, mogą Państwo zgłosić potrzebę udzielenia porady w zakresie promocji zdrowia, np. zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom przewlekłym, edukacji w zakresie szczepień obowiązkowych i zalecanych oraz szeroko pojętej edukacji zdrowotnej. W tym celu prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby lekarzowi lub pielęgniarce/położnej podczas Państwa wizyty w Poradni.