Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia działa w ramach kontraktu z NFZ

W Poradni Rehabilitacji przyjmuje lek. med. Elżbieta Siembiga - specjalista fizjoterapii i balneoklimatologii

Informacje o przyjęciach oraz rejestracja osobiście w Gabinecie Rehabilitacji lub pod numerem telefonu 65 547 44 56

Wymagane jest skierowanie lekarskie