Fundusze Europejskie Program Regionalny

Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka-Gancarczyk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnych technologii w procesie świadczenia usług rehabilitacyjnych w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjności przedsiębiorstwa"

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa i wzmocnienie jego konkurencyjności.

Wartość projektu: 315 171,00 zł

Kwota dofinansowania: 141 826,95 zł

W 2016 r. Barbara Bogacka-Gancarczyk rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa i wzmocnienie jego konkurencyjności. Przedmiotem projektu jest wdrożenie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie i zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń oraz wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych. Zadania te są niezbędne do spełnienia zakładanych celów projektu, gdyż ich realizacja prowadzi do wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Przedmiot projektu został określony w następstwie przprowadzonych przez przedsiębiorstwo prac badawczo-rozwojowych, w efekcie których będzie świadczona innowacyjna usługa hydromasażu na sucho i innowacyjna kinezyterapia kończyn górnych oparta o terapię funkcjonalną. Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych będzie możliwe w wyniku zakupu innwacyjnych maszyn i urządzeń powierzchni fizycznej do realizacji celów projektu.

Efekty projektu

W wyniku realizowanej inwestycji Wnioskodawca osiągnie następujące wskaźniki produktu:

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt.; źródło: Umowa o dofinansowanie
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację - 1 szt.; źródło: Umowa o dofinansowanie
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) - 173 344,05 zł; źródło: Umowa o dofinansowanie
4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju - 173 344,05 zł; źródło: Umowa o dofinansowanie
5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku - 1 szt.; źródło: Umowa o dofinansowanie
6. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy - 1 szt.; źródło: Umowa o dofinansowanie
7. Liczba zakupionych środków trwałych - 14 szt.; źródło: Ewidencja środków trwałych

ostatnia aktualizacja: 2017-07-20