Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie prac remontowych

Miejska Górka, dn. 21-07-2016 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, zamieszczone na stronie 14-06-2016 r., dotyczące zamówienia publicznego na prace remontowe, wpłynęły 2 oferty. Spośród nich wybrano ofertę firmy MALARSTWO-TAPECIARSTWO Stanisław Kiciński, ze względu na zaproponowaną najniższą cenę, co było głównym kryterium oceny.

Zarząd firmy "Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka-Gancarczyk"