Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie robót adaptacyjnych dot. zabudowy boksów

Miejska Górka, dn. 14-06-2016 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, zamieszczone na stronie 06-05-2016 r., dotyczące zamówienia publicznego na wykonanie robót adaptacyjnych pod zabudowę boksów, wpłynęły 3 oferty. Spośród nich wybrano ofertę firmy ROBERT OTTO B.P.B., ze względu na zaproponowaną najniższą cenę, co było głównym kryterium oceny.

Zarząd firmy "Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka-Gancarczyk"